MOJMÍR BRUNCLÍK
 
PAN union Vyškov
 
  Co můžeme nabídnout
 

 
Domů
O naší společnosti
Co můžeme nabídnout
Referenční stavby
Kontakty
Odkazy a informace
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  v rámci inženýrské činnosti
  - zpracování investičního záměru
  - vypracování odborných posudků
  - konzultační a poradenskou činnost
  - posouzení a vyhodnocení nabídek dodavatelů
  - zabezpečení vydání územního rozhodnutí
    a stavebního povolení
  - výkon autorského dozoru
  - výkon technického dozoru investora
 
   v rámci projektové přípravy
  - vypracování architektonických
    a objemových studií
  - odhad stavebních nákladů
  - zpracování položkových rozpočtů stavby
  - projekty pro územní řízení
    a stavební povolení
  - prováděcí projekty
  - dokumentace skutečného stavu
  - výpočet pásma hygienické ochrany
  - grafy oslunění a zastínění
 
  dále zajistíme
  - radonový průzkum
  - hydrogeologický průzkum
  - inženýrsko - geologicky průzkum
  - statický průzkum
  - stavebně historický průzkum
  - zpracování tématické mapy
    a geometrického plánu
  - hlukovou studii
  - dokumentaci hodnocení vlivu stavby
    na životní prostředí
  - výběr dodavatele
  - výpočet a posouzení denního osvětlení
  - návrh interiéru
  - zahradní a sadové úpravy